Acest site folosește cookie. Continuarea navigarii reprezinta acceptul dumneavoastra.
Astrograma.pro
2023-03-25 07:49:22
Ideea ierarhiilor cereşti ca o „ipoteză totală” se dezvoltă începând cu Feri

Ierarhiile ceresti

Ierarhiile ceresti

descrisă „ca apariţia unui bărbat” (ebr. geber), realizându-se un joc de cuvinte între geber „bărbat”, „om” şi numele Gavriil. Mihail este un nume omenesc obişnuit (cf. Ezr. 8, 8), corespunzând de altfel lui Micaia (Ne. 12, 35) şi fiind atestat încă din 2400 î. Hr. în arhiva de la Ebla din Siria. Termenul de arhanghel (gr. archangelos) atribuit îngerului Mihail se justifică biblic, pentru că ar corespunde ebraicului śar gadol „mare prinţ” din Dn. 12, 1.
(…)
În straturile cele mai vechi ale Cărţii Veghetorilor (Enoh 6-36), cele despre căderea acestora sub conducerea lui Şemihaza (cap. 6-11, în jurul anului 200 î. Hr., probabil chiar mai vechi), îngerii cu nume sunt în număr de patru şi sunt menţionaţi drept „cei sfinţi din cer” (1 Enoh 9. 2). În 1 Enoh 9, 1 aceştia sunt Mihail, Sariel, Rafael şi Gabriel. Cei patru sunt reconstituiţi după fragmentele descoperite în Qumran, dar unele manuscrise etiopiene îl înlocuiesc cu Uriel pe Rafael, iar altele greceşti pe Sariel. Cei patru reapar în 1 Enoh 10, 1-20: Sariel este trimis să-l anunţe pe Noe despre potop; Rafael să-l lege pe Asael în pustie şi să vindece pământul; Gabriel să-i pună pe fiii veghetorilor (uriaşii) să se ucidă între ei; iar Mihail să-l lege pe Şemihaza, să-i distrugă pe uriaşi şi să cureţe pământul. 
Citeste cartea… click aici

Dar dacă este să analizăm pur teoretic, informativ, vom ajunge la o concluzie comună:


Ierarhia îngerilor este un concept care își are originea în teologia iudeo-creștină și a fost elaborat de diverși savanți și personalități religioase de-a lungul istoriei. Deși există unele variații în specificul ierarhiei, structura generală constă de obicei din nouă ordine sau coruri de îngeri aranjate într-un mod ierarhic.

Cele nouă ordine, în ordine crescătoare, sunt:

Îngeri: cel mai jos cor de îngeri care servesc ca mesageri și paznici ai indivizilor.

Arhangheli: al doilea cel mai jos cor de îngeri care au sarcina de a transmite mesaje importante de la Dumnezeu și au un rol mai puternic decât îngerii obișnuiți.

Principate: Al treilea cor de îngeri care sunt responsabili cu supravegherea acțiunilor conducătorilor și guvernelor pământești.

Puteri: Al patrulea cor de îngeri care acționează ca forță divină, lucrând pentru a ne apăra împotriva spiritelor rele și a demonilor.

Virtuți: Al cincilea cor de îngeri care sunt asociați cu săvârșirea de minuni și acte de bunătate.

Domini: Al șaselea cor de îngeri care guvernează corurile inferioare și reglementează îndatoririle și acțiunile celorlalți îngeri.

Tronuri: Al șaptelea cor de îngeri despre care se crede că poartă tronul lui Dumnezeu și că au un rol în înfăptuirea dreptății divine.

Heruvimi: Al optulea cor de îngeri care sunt asociați cu cunoașterea și înțelepciunea, și uneori sunt reprezentați ca și creaturi înaripate cu fețe multiple.

Serafimi: Cel mai înalt cor de îngeri care sunt cel mai aproape de Dumnezeu și despre care se crede că sunt asociați cu iubirea și lumina divină, adesea descriși ca și creaturi de foc cu aripi multiple.

Este demn de remarcat faptul că această ierarhie nu este universal acceptată în toate tradițiile religioase și există unele variații sau ierarhii alternative.


În teologia islamică, nu există o ierarhie specifică a îngerilor menționată în Coran. Cu toate acestea, există diverși îngeri menționați în Coran, fiecare cu roluri și responsabilități specifice.

Cel mai cunoscut înger din tradiția islamică este Jibril (Gabriel în română), despre care se crede că a transmis mesajul Coranului profetului Mahomed. Jibril este, de asemenea, asociat cu alte roluri importante în tradiția islamică, cum ar fi transmiterea de mesaje de la Dumnezeu profeților și slujirea ca înger păzitor pentru indivizi.

Alți îngeri menționați în Coran includ Mika'il (Mihail în română), care este asociat cu furnizarea de alimente și binecuvântări persoanelor.
Israfil, care este asociat cu suflarea trâmbiței în Ziua Judecății. Mai există și Malik, care este gardianul Iadului, precum și Raqib și Atid, care au sarcina de a înregistra faptele bune și rele ale unui individ.

În general, deși nu există o ierarhie specifică a îngerilor în teologia islamică, Coranul oferă informații despre diferiți îngeri și despre rolurile lor în îndeplinirea voinței lui Dumnezeu.

Acum știi!
Lunaala

 Opinii


Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

Ideea ierarhiilor cereşti ca o „ipoteză totală” se dezvoltă începând cu Fericitul Augustin, dar mai ales cu Sf. Dionisie Areopagitul în sec. VI d. Hr.95 Până atunci relaţia dintre diversele tipuri de îngeri nu era clar definită.
În perioada elenistică, apar pentru prima dată nume angelice. Îngerul Gavriil (Gabriel) este menţionat nominal în Dn. 8, 16; 9, 21, iar îngerul Mihail în Dn. 10, 13.21; 12, 1. În Dn. 8, 15 înfăţişarea îngerului Gavriil este...


Vizualizari: 16427